| Contact

Friends of PATA Media Pool

Bhushan Pokhrel

Radio Nepal

Email : pokhrelbhushan@gmail.com

 


 
Himal Poudel

Image TV

Email : himalpoudel24@gmail.com

 


 
Pradeep Chapagain

NTV

Email : chapagainpradeep@gmail.com

 


 
Khem Raj Adhikari

Byapar News

Email : byaparnews@gmail.com

 


 
Shivahari Khatiwada
Himalaya Times

Email : patrakarshiva@gmail.com

 


 
Niraj Tamang

Himalaya Television

Email : niraj.htv@gmail.com

 


 
Sushil Baskota

Himalaya Television

Email : sushil-lee@yahoo.com

 


 
Dipesh Dahal

Radio Kantipur

Email : dahaldipesh@gmail.com

 


 
Purna Bhakta Duwal

Email : purnaduwal@gmail.com

 


 
Tribikram Poudel

Tourism Reporter

Email : tourismreporter@ymail.com

 


 
Anjon Shrestha

Senior Editor – Kantipur Television

Email : anzon.shrestha@gmail.com

 


 
Santosh Pokhrel

Tourism Times

Email : tourismtimes@gmail.com

 


 
Bina Adhikari

News 24

Email : bi-naad@yahoo.com

 


 
Suresh Neupane

Nepal

Email : sureshrajn@gmail.com

 


 
Ramesh Dhakal

Image TV

Email : rameshdhakalat29@yahoo.com

 


 
Raju Baskota

Annapurna Post

Email : news4raju@gmil.com

 


 
Sanjay Neupane

Karobar

Email : sanjay.neupane@gmail.com

 


 
Prakash Adhikari

Free Lancer

Email : adhikari68@yahoo.com

 


 
Krishna Raj Gautam

Rastriya Samachar Samiti

Email : krishnagautam7@gmail.com

 


 
Achut Puri

Arthik Abhiyan

Email : achutmalika@gmail.com

 


 
Sanjok Acharya

Gorkhapatra Daily

Email : sanjokacharya@gmail.com

 


 
Mahesh Bhandari

Editor in Chief – www.thepowernews.com

Address : Thamel    Kathmandu    Nepal

Telephone : +977-1-4422524    Fax : +977-1-4422524   

Email : news@thepowernews.com

 


 
Ujjwal Jung Shah

Corporate Magazine

Email : ujjwaljung@hotmail.com

 


 
Himal Neupane

Kantipur Television

Email : himaltv@gmail.com